مقالات و اخبار تخصصی سئو
تاریخ : ۳ آذر ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۷:۱۸ | نویسنده : مهشید

اپلیکیشن آموزشی

مزایای پباده سازی نرم افزار آموزشی چه می‌باشد؟
1. انعطاف پذیری و دسترسی آسوده

بر پایه ی یک نظرسنجی، مردم به صورت میانگین ​​30 ساعت در ماه از نرم افزار های گوشی استعمال می‌کنند. آن‌ها به جهت انعطاف پذیری و سهولت جستجوی داده ها، تبدیل به بخشی از معاش مردم گردیده اند. اصلی ترین مزیت استعمال از نرم افزار های آموزشی، سهولت به کار گیری و دسترسی به مورد ها آموزشی حتی‌د‌ر چهره عدم دسترسی به وب میباشد.

2. مطالعه آنلاین و دسترسی به Ebook ها

امروزه دانشجوها معمولا عشق مند به مطالعه آنلاین می باشند و از کتابخانه های آنلاین به کار گیری میکنند. پباده سازی نرم افزار های آموزشی به دانشجو یان و دانشآموزان این قابلیت را می دهد که موردها ما یحتاج آموزشی خویش را به سادگی بیابند و در کنار زمان های درسی از آن ها به کار گیری کنند.

3. رابطه اثرگذار استاد پدر و مادر

نرم افزار های ارتباطی پدر و مادر و مدرس در تولید ارتباط ها بالاتر از دیوارهای شرکتهای آموزشی امداد میکند. پباده سازی نرم افزار آموزشی معلمان را قدرتمند می سازد جواب پرسش های پدر و مادر را بدهند. همینطور در مراقبت شفافیت در بخش فراگیری نیز امداد مینماید.

4. ساخت سرگرمی در کنار فراگیری

یادگیری و یادگرفتن دیگر فعالیتی منفعل و یکطرفه وجود ندارد. ارائه فراگیری در قالب بازی، بسیار سود بخش و مفید می باشد و سبب ساز ساخت شوق و عشق به یادگیری در کودک ها می‌شود. پباده سازی نرم افزار های آموزشی برای علم آموزان یاری می نماید تا فراگیری در ذهن آنان ماندگارتر شود.

5. کاهش مسافت در میان دانشجو یان و مؤسسه

می اقتدار اعلام‌کرد که با دقت به شیوه های سنتی فراگیری، مؤسسات نمی توانند دقت یکسانی به تمامی دانشجو یان داشته باشند. پباده سازی نرم افزار های آموزشی این قابلیت را برای مدرسه ها و موسسه ها آموزشی آماده میسازد که داده ها موردنیاز علم آموزان و دانشجوها از پاراگراف فولدر آموزشی های تازه، جلسات و کنفرانس های گوناگون و عمل های اجتماعی مکتب را به صورت برابر در چنگ آن‌ها قرار دهند.

6. پیگیری پیشرفت خردسالان شما

با پباده سازی نرم افزار آموزشی و به کارگیری از آنان، می‌توانید پیشرفت فرزندان خویش را که یکی مهمترین مواقعی میباشد که هر بابا و مادری می‌خواهند بدانند، پیگیری فرمائید. همینطور شما می‌توانید از پیشرفت فرزند خویش در مهارت ها و علم های گوناگون آگاه گردید.

7. رابطه دایم فی مابین دانش جو و استاد

پباده سازی نرم افزار های آموزشی شایسته ترین منش برقراری رابطه میان دانش جو مدرس میباشد و آنان می‌توانند بیرون از اطراف آموزشی نیز در رابطه بوده و تعامل داشته باشند.

حرف پایان:

در دنیای امروز علم آموزان از طریق های امروزی یادگیری از گزاره نرم افزار های آموزشی به کار گیری می نمایند که به نفع علم آموزان، معلمان و پدر و مادر است. پباده سازی نرم افزار های آموزشی آینده بخش فراگیری را متحول میسازد و سبب ساز به بسط آن میشود.

بیش تر از 20 میلیون علم آموز در عالم از نرم افزار آموزشی Google برای یادگرفتن به کارگیری می‌نمایند
به کار گیری از نرم افزار آموزشی گوگل در 2 سال اخیر 100% ارتقا یافته میباشد
به کارگیری از نرم افزار آموزشی Google میتواند منجر 1.5 میلیون دلار در سال صرفه جویی در مخارج آموزشی شود.
72 دانش گاه از 100 دانش کده برتر آمریکا از اپلیکشن های آموزشی Google به کار گیری میکنند.
73٪ از معلمان به محتوای دیجیتالی از روش تلفن همراه خویش دسترسی پیدا مینمایند

 


امتیاز:
 
بازدید: