مقالات و اخبار تخصصی سئو
تاریخ : ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | ۱۱:۳۶:۲۵ | نویسنده : مهشید

طراحی اپلیکیشن اندروید

شیوه تولید نرم افزار گوشی در آبادی مرحله بی آلایش

با اعتنا به خیلی عظیم نرم افزار های گوشی که اینک در مارکت های متعدد وجود دارا‌هستند، تحت عنوان یک برنامه نویس یا این که صاحب و مالک کسب و عمل به چه شکل می اقتدار اپلیکیشنی را پباده سازی کرد که بتواند غالب باشد و درآمد زایی خیر داشته باشد؟

آیا نرم افزار شما به نحوی مشکلی را رفع یا این که نیازی را برطرف می نماید؟ پاسخی که شما به‌این سوال می دهید گزینش کننده این میباشد که آیا نرم افزار شما چیره خواهد بود یا این که خیر. به دنبال، مراحلی کلی تولید نرم افزار را برای شما شرح میدهیم.

1. ایده نرم افزار یا این که انگیزه خویش را تمجید فرمائید
idea

پیشین از اینکه آغاز به ایجاد نرم افزار نمائید، در آغاز می بایست ادله و انگیزه خویش را برای تولید آن اپ معین فرمایید. در شرایطی‌که در امر انگیزه و ایده اصلی خویش شفافیت نداشته باشید، در کلیه فرایند بعدی به شمکل بر خواهید خورد و سود پایانی نیز بدون‌شک چیزی نخواهید بود که انتظارش را داشته اید.

اپ شما می بایست دو انگیزه کلی را پوشش دهد: انگیزه یوزرها ایده آل شما و انگیزه کلی کسب و فعالیت شما.

نخست از لحاظ مخاطبین بالقوه نرم افزار خویش نگاه فرمائید و از خویش بپرسید این اپ برای اینجانب چه سودی دارااست؟ در صورتی‌که استفاده کننده در خصوص کاربردی بودن نرم افزار توجیه نشود، بی شود به به کار گیری از آن روی نخواهد آورد.

مدام در حیث داشته باشید که کارآفرینان چیره یک ایراد یگانه را به روشی برطرف می‌کنند که تا قبل از این کسی به آن تفکر نکرده میباشد. برای ایده به چنگ آوردن عملکرد نمایید به ایرادات مو جود تصور کنید و آنان‌را لیست نمائید. بعد به روشی ناب برای حل کردن آن تصور کنید.

2. ساختار و خصوصیت های نرم افزار خویش را پباده سازی فرمائید
design app

هم اکنون که به طور کامل میدانید انگیزه شما از ایجاد نرم افزار چه می‌باشد، اکنون وقت آن رسیده میباشد که جزئیات و وسعت خصوصیت های نرم افزار خویش را برنامه ریزی فرمایید.

درین مرحله شما می بایست خلاقیت به خرج دهید و تمام کارایی ها و خصوصیت هایی را بنویسید که نرم افزار شما چهت نیل به هدفی که در مرحله ویّل انتخاب نموده اید نیاز داراست. زمانی که ایده های خویش را روی ورقه می نویسید، به خاطر داشته باشید که تا جایی که میتوانید به جزئیات بپردازید.

درین مرحله می بایست جریان جنبش استفاده کننده در نرم افزار خویش را انتخاب نمایید. این به شما یاری مینماید که بعدا نرم افزار شما کارکشته باشد انتظارات شمارا برآورده نماید. همینطور نیاز میباشد تمام خصوصیت های لازم برای نرم افزار خویش را لیست فرمایید. درین مرحله بایستی به طور کامل تصمیم بگیرید اپ شما دربرگیرنده چه قسمت های خواهد بود.

3. رقبای خویش را باز بینی فرمایید
هم اکنون که تماما می‌دانید نرم افزار شما چه کاری را انجام میدهد، می بایست مشاهده کنید رقبای شما چهت نیل به به عبارتی هدف ها چه کارهایی را انجام داده اند.

درین مرحله خیر صرفا رقبای محلی، بلکه تمام کسب و امور در سطح جهانی را بازبینی فرمائید تا بتوانید بخش هایی از بازار که پوشش داده نشده میباشد و یا این که نیازهای خاصی که به ان ها پرداخته نشده میباشد را شناسایی فرمایید.

به تمام خصوصیات و عملکردهای نرم افزار حریف توجه نمایید و مشاهده کنید که شم میکنید چه چیزی نادر میباشد. تمام این مورد ها می‌تواند در ایجاد نرم افزار دوست داستنی بخ شما یاری دهد و در آینده در واحد سنجش برد اپ شما نقش داشته باشد.

4. وایرفریم نرم افزار خویش را بسازید
wireframe

درحال حاضر که هدف ها نرم افزار خویش را انتخاب کرده و کارایی ها و حالت رقابت در بازار را معین نموده اید، وقت ان رسیده میباشد که به نرم افزار خویش یک اسکلت ویّلیه بدهید و اجزای اپ خویش را با استعمال از Wireframing در کنار یکدیگر قرار دهید.

وایرفریم در واقع یک راهنمای بصری میباشد که ساختار و جریان نرم افزار شمارا فارغ از مشغول شدن با صفحه ارایی و اجزای گرافیکی اکران می‌دهد. در واقع این مرحله پلی فی مابین ایده های نپخته شما و جنس آخرین قبلی از آغاز پروسه فنی تولید نرم افزار میباشد.

این مرحله به شما امداد می‌نماید تا تعداد صفحاتی که استفاده کننده بایستی بگذراند تا به هدفش رسد را سئو نمایید، تعدادی flow متعدد برای نرم افزار خویش بسازید تا مشاهده کنید کدام بهتر عمل می‌کند و در ساعتها وقت برنامه نویسی صرفه جویی فرمایید.

5. وایرفریم های نرم افزار خویش را آزمایش نمایید
پس از اینکه flow نرم افزار خویش را و تجربه کاربری را پباده سازی کردید، وقت آن رسیده که‌این موردها را آزمایش نمائید.

آزمایش کردن به شما امداد می‌نماید که خوی یوزرها را نظارت فرمایید و راحتی به کار گیری از نرم افزار را بیازمایید. بایستی پروسه فعالیت با نرم افزار را با انتظارات استفاده کننده مقایسه نمائید و هرگونه ایراد احتمالی را باز‌بینی نمایید.

برای آزمایش کردن وایرفریم شما می بایست از ابزارهای منحصر به‌این فعالیت به کار گیری نمایید. ابزارهای بدون پول و آنلاین متعددی برای اینکار موجود هست که به شما اذن میدهد یک پروزه تولید نمایید، وایرفریم خویش را پیاده سازی نمایید و آن را در چنگ دوستان عزیز و همیاران خویش قرار دهید تا کردار آنها تحت عنوان یک استفاده کننده روی نرم افزار خویش را آزمایش نمائید. آن‌گاه میتوانید از آن‌ها در زمینه ی تجربه عمل با اپ برخورد بگیرید و از این برخورد ها در مرحله ایجاد نرم افزار استعمال فرمائید.

6. بر طبق حاصل آزمایش نرم افزار را بررسی نمایید
بعداز اینکه در مرحله آزمایش برخورد ها را عده اوری کردید، می بایست تمام آنها مبتنی بر تشابهات تیم بندی فرمائید. همه بازخوردهای تیم بندی گردیده را باز بینی فرمائید و از آنها برای ساخت آپ دیت و باز‌بینی در وایرفریم خویش به کارگیری فرمایید. پس از ساخت تغییرات مجددا مرحله آزمایش را تکرار فرمایید تا وقتیکه سود رضایت بخش برای شما نتیجه ها شود.

7. نرم افزار گوشی خویش را بسازید
برنامه نویسی

این مرحله به عبارتی مرحله ای میباشد که شما بایستی تولید نرم افزار گوشی خویش را انجام دهید. برای این فعالیت شما می‌توانید از یک پلتفرم تولید نرم افزار استعمال فرمایید و یا این که از مبنا برنامه خویش را کد نویسی فرمائید. دقت داشته باشید که انجام این مرحله نیاز به اشراف بی نقص به برنامه نویسی دارااست. درین مرحله شما بایستی گویش برنامه نویسی و همینطور پلتفرم متبوع خویش را تعیین نمائید.

علاوه بر این، بدون از کدنویسی نرم افزار نیاز از از یک طراح یا این که یک گروه پباده سازی بخواهید که UI یا این که رابط کاربری نرم افزار را پباده سازی نمایند. اعتنا داشته باشید که رابط کاربری نرم افزار نقش بسیار مهمی در جذب استفاده کننده داراست و آسانی بیشتراز حد ممکن میباشد آن قدر که فکر‌میکنید هم شادی بخش نباشد.

8. نرم افزار لایو خویش را آزمایش نمایید
هنگامی که بسط و ایجاد نرم افزار تمام شد، وقت ان رسیده که در اپ خویش را در دنیای حقیقی آزمایش فرمایید. این مرحله به شما این اطمینان را میدهد که نرم افزار شما باگی ندارد و تجربه کاربری همانطوری میباشد که در وایرفریم انتخاب کرده بودید.

در روند کاستوم ایجاد نرم افزار ممکن میباشد لازم باشد بیش تر از آبادی توشه نرم افزار خویش را آزمایش فرمایید. دو گونه آزمایش گوناگون موجود هست: آزمایش داخلی و آزمایش فرنگی.

آزمایش داخلی مشتمل بر خویش شما و اشخاص مجموعه شما میشود. انگیزه این آزمایش شناسایی و رفع باگ های موجود هست. آزمایش فرنگی نیز دربرگیرنده آزمایش اپ به وسیله افرادی می گردد که شناخت با شما و اپ ندارند. انگیزه این آزمایش شناسایی خطاها جانور در تجربه کاربری میباشد.

9. یک حساب دولوپر یا این که بسط دهندگان تهیه و تنظیم نمایید
stores

برای اینکه بتوانید نرم افزار خویش را در دست بازار جهانی قرار دهید، شما نیاز دارید در پلی استور یا این که اپ استور یک حساب توسعه و گسترش دهندگان داشته باشید.

اعتنا داشته باشید که ایجاد حساب توسعه و گسترش دهندگان نیاز به پرداخت هزینه ارزی داراست که با اعتنا به تحریم های جانور، قابلیت بهره‌برداری اکانت یا این که پرداخت ارزی در کشور ایران نیست. البته این به معنای انتها فعالیت وجود ندارد! در صورتیکه مایل می‌باشید که نرم افزار خویش را در یک مارکت جهانی منتشر نمائید البته قابلیت ایجاد حساب بسط دهندگان برای شما نیست، میتوانید فعالیت نشر نرم افزار خویش را به گروه فرادیتا بسپارید.

10. نرم افزار خویش را منتشر نمائید
publish

بالاخره به مرحله پایانی رسیدید – وقت آن رسیده که نرم افزار خویش را به عالم معرفی فرمائید!

در آغاز با داشتن حساب بسط دهندگان، نرم افزار خویش را در استور مد لحاظ خویش تثبیت فرمائید و تمام نکات مرتبط با سئو نرم افزار در اپ استور را رعایت نمایید.

وقتی که نرم افزار شما در مارکت مدنظر قرار گرفت، فعالیت بعدی که می بایست انجام دهید این میباشد که توجهات را به نرم افزار خویش جلب فرمایید و یوزرها بیشتری را به نصب نرم افزار خویش تشویق نمائید. برای این عمل میتوانید از نشانی اینترنتی مارکتینگ، یا این که شبکات اجتماعی به کار گیری نمایید تا اشخاص بیشتری را از نرم افزار خویش باخبر بسازید.

طراحی اپلیکیشن اندرویدامتیاز:
 
بازدید: